top of page
MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ

Provádíme široké spektrum měření hluku, vibrací a akustiky ať už ke kolaudaci, nebo jako podklad pro stavební nebo územní řízení. Našimi zákazníky jsou architekti, developeři, stavitelé, živnostníci, firmy, továrny, státní organizace, neziskovky i jednotlivci. Všechna měření mohou být akreditovaná.

 

#měření hluku ke kolaudaci (stacionární zdroje, VZT, chlazení, výtahy, vrata...)

#měření hluku v pracovním prostředí (výrobní provozy, kanceláře, školy)

#dlouhodobý monitoring hluku (silniční, železniční, letecká doprava, hluk z výstavby)

​#stavební akustika (vzduchová a kročejová neprůzvučnost)

​#prostorová akustika (doby dozvuku, ale i pokročilé parametry jako srozumitelnost, jasnost atd.)

#měření vibrací v budovách (od provozu metra, železnic, silnic, stavební činnosti, technických zařízení)

bottom of page