top of page
AKUSTICKÉ STUDIE

Zpracováváme akustické studie ke všem stupnům projektové dokumentace. Našimi zákazníky jsou architekti, developeři, stavitelé, živnostníci, firmy, továrny, státní organizace, neziskovky i jednotlivci. Máme zkušenosti v jednání s úřady a víme, co požadují a jako zpracovat studie i měření se všemi náležitostmi. Provádíme měření s vlastní technikou a standardně využíváme 3D predikční software Predictor pro simulace ve venkovním prostředí a hluk od dopravy a stacionárních zdrojů.

 

Pro simulace prostorové akustiky v interiéru využíváme software Catt, který nám umožňuje nejen určit dobu dozvuku, ale i pokročilé parametry jako index srozumitelnosti řeči, distribuci hladin akustického tlaku v prostoru, počáteční dobu dozvuku EDT,  jasnost C80 a další. Na základě modelu lze provést i auralizaci budoucího prostoru - skutečnou simulaci jakéhokoliv signálu. Můžete tak nový prostor "slyšet" tak, jako byste už byly přímo v něm. Neváhejte se na nás obrátit s poptávkou na:

 

#studie pro nové stavby, vliv stavby na okolí a vliv okolí na stavbu

#studie hluku z výstavby nebo demolice

#výpočty stavební akustiky - vzduchová a kročejová neprůzvučnosti

#výpočty prostorové akustiky - doby dozvuku v učebnách, pokročilé výpočty hudebních sálů, auralizace

​​

Příklad simulace dopravního hluku a vyhodnocení hlukové zátěže na fasádě nového objektu:

 

 

 

 

 

Příklad simulace prostorové akustiky v novogotickém kostele využívaném pro zkoušky orchestru

2020 den.png
bottom of page