top of page
#akreditované měření hluku & osvětlení
#měření pro kolaudaci a hygienu
#rychle a kvalitně

1.

MĚŘENÍ HLUKU

#akreditované měření na kolaudace #tepelná čerpadla #výtahy #větrání #chlazení #garážová vrata #průmysl #monitoring hluku z dopravy #hluk a pracovní prostředí #neprůzvučnosti #stavební akustika # #doba dozvuku

2.

MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ

#školy, školky, kanceláře, průmysl

3.

AKUSTICKÉ STUDIE

#3D výpočty v predikčním software #posouzení vlivu hluku z dopravy, stará hluková zátěž, návrh zvukové izolace, posouzení neprůzvučností, šíření hluku od stacionárních zdrojů

4.

SVĚTELNĚ-TECHNICKÉ STUDIE

#studie denního osvětlení v bytech, třídách, školkách, kancelářích, v průmyslu #výpočet denního osvě-tlení Dw na fasádě #výpočet pro-slunění

Therapy Sessions
O NÁS

Laboratoř od roku 2010 nabízí v oboru technické akustiky a osvětlení široké spektrum služeb pro stavební firmy, developery, projektanty, archi-tekty, živnostníky a širokou veře-jnost. Provádíme studie, technická a akreditovaná měření pro úřední účely.

contact
Některé laboratoře vám změří hluk a předají nevyhovující protokol. To se nám tady nikdy nestalo, na každý problém nás včas upozornili a operativně navrhli účinné řešení.

Ing. Poláčková

bottom of page